MYO

Socialt

Jeg har i de sidste 20 år, haft den opfattelse af at mennesket er en levende organisme, som må lære at tilpasse og forstå sig selv.

Kontakt via

This user does not have any listings.